Jdi na obsah Jdi na menu

Informace o škole

   V kroměřížském regionu je naše zařízení stále jediným, které poskytuje dětem se speciálně vzdělávacími potřebami a dětem sociálně znevýhodněným celotýdenní kvalifikovanou péči. V posledních letech, vzhledem k celospolečenským trendům a neustále se měnící neodborně zpracovávané legislativě, týkajících se přijímání žáků do našeho typu školských zařízení, dochází k poklesu počtu přijímaných žáků. I přesto existence našeho zařízení je pro daný region nezbytná.

   Naše škola je úplnou základní školou, která poskytuje výchovu a vzdělání dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Požadavky na vzdělání vždy přizpůsobujeme individuálním možnostem a schopnostem našich žáků. Poskytujeme péči dětem, jejichž zdravotní oslabení vyžaduje užívání speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek dle individuálních specifických potřeb. Zajištění služeb asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě a jiná úprava organizace vzdělávání zohledňují speciální vzdělávací potřeby žáka. Školu navštěvují žáci ze spádových obcí Bystřicka, celotýdenně ubytovaní jsou děti z Kroměřížska, Vsetínska a Přerovska.

   Naše celotýdenní školské zařízení a náš výchovně vzdělávací proces je orientován k systematickému rozvíjení pracovních, kulturních a sociálních dovedností dětí. Důsledně vedeme žáky k úctě člověka, úctě k práci svojí i k práci druhých, posilujeme a usměrňujeme žákovské sebevědomí, a tak přirozeným způsobem upevňujeme jejich morální vlastnosti. Všestrannou činností připravujeme žáky k práci, k ochraně zdraví, ochraně životního prostředí, k šetření společného majetku, k dopravní kázni, ale i k posilování estetického cítění. Estetická výzdoba interiéru školy jen podtrhuje snahu nás všech pracovat v útulné, radostné, pohodové a čisté škole, škole rodinného typu, škole s příkladnými mezilidskými vztahy ve ŠKOLE POHODY DUBÍČEK.

 

Fotoalbum

Školní rok 2019/2020 - INTERNÁT

Datum: 20. 1. 2020
Fotografií: 89
Složek: 10

Školní rok 2019/2020

Datum: 19. 9. 2019
Fotografií: 52
Složek: 12

Školní rok 2018/2019 - INTERNÁT

Datum: 11. 6. 2019
Fotografií: 12
Složek: 6

Školní rok 2018/2019

Datum: 21. 1. 2019
Fotografií: 147
Složek: 38

PF 2019

Datum: 23. 12. 2018
Fotografií: 1
Složek: 0

škola

Datum: 26. 11. 2018
Fotografií: 5
Složek: 0